брой записи: 38266 брой реклами: 3883 търсения: 563748 от 01/07/2014 до днес
Ай Пи Ен България ООД

Лекари - невролози

Проф. Д-р Захари Захариев
Вълков Георги Д-р
Д-р Емилия Стоянова
Аптека Запад (Теди 2002 ЕООД)
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Място за Вашата интернет реклама.
Име на фирма
Телефон
Адрес
Карта
VIP Мановска Ирен Д-р (Лекари - невролози)
София
бул. Ген. Стефан Тошев №15-17, каб. 146
VIP Садъков Ферит Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
бул. Ал. Стамболийски №107, каб. 4
VIP Генова - Дешева Мариана Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
бул. Васил Априлов №102, Център
VIP Димчева Татяна Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
пл. Понеделник пазар №5
VIP Невроздраве ООД (Лекари - невролози)
Пловдив
ул. Крали Марко №17, ет. 1, Център
VIP Каракашян Таня Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
бул. България №61, Кършияка
VIP Петрова Дорина Доц. Д-р (Лекари - невролози)
София
бул. Княгиня Мария Луиза №108, Сердика
Пловдив
ул. Георги Кирков №58, ет. 1
VIP Пискова Йорданка Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
ул. Ангиста №3, ет. 2
VIP Принова Кана Д-р (Лекари - невролози)
София
ул. Константин Иречек №44
VIP Кузманова Румяна Д-р (Лекари - невролози)
София
ул. Стоян Чомаков 4А, Младост
VIP Топалов Николай Доц. Д-р д.м. (Лекари - невролози)
София
ул. Любен Русев №1, Изток
VIP Матева - Желязкова Мария Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
бул. България №134
VIP Коева Милвена Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
пл.Антон Чехов №4, Център
VIP Калпачки Росен Д-р (Лекари - невролози)
София
бул. Арсеналски №7, ет. 1, ап. 2, Лозенец
VIP Сотиров Илия Д-р (Лекари - невролози)
Асеновград
ул. Александър Стамболийски №43
VIP Иванова - Джевизова Елена Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
бул. Конст. Величков №2, вх. Б, ет. 5
VIP Вълков Георги Д-р (Лекари - невролози)
София
бл. 64, вх. А, ет. 1, Младост 1
София
ул. Георги Софийски №1
VIP Сянков Димитър Д-р (Лекари - невролози)
Стара Загора
бул. Руски №56, ет. 2, каб. 3
VIP Стоянова Емилия Д-р (Лекари - невролози)
Пловдив
ул. Петко Д. Петков №23, ет. 4, Център
VIP Никова Диана Д-р (Лекари - невролози)
Стара Загора
бул. Руски №62, ДКЦ І, каб. 23
АГП-СИП по нервни болести Д-р Кормова и д-р Костадинова
Пловдив
ул. Георги Кирков №58, ет. 1
Ангов Георги Д-р д.м.
София
ул. Св. Георги Софийски №1
Анева Цветелина Д-р
Пловдив
бул. Христо Ботев №81, Център
Антов Огнян Д-р
София
бул. Симеоновско шосе №16 А,
Антонова Надежда Д-р, н.с. І ст.
София
бул. Княгиня Мария - Луиза №108, НМТБ Цар Борис III
Арнаудова Анна Доц. Д-р
София
ул. Балкан №2, Клиника по лазерна терапия,
Атанасова Атанаска Д-р
Пловдив
бул. България №234, Кършяака
Атанасова Катя Вълчева Д-р
Стара Загора
ул. Св. Княз Борис І №15, каб. 3,
Атанасова Марийка Д-р
Пловдив
ул. Гергана №7, Христо Смирненски
Атанасова Пенка Д-р д. м.
Пловдив
ул. Константин Величков №2, вх. Б, каб. 3, Център
Бадева Снежинка Д-р
Пловдив
бул. Марица №53-57, Кършияка
Балямска - Братанова Магдалена Д-р
Карлово
ул. Кирил и Методии №4,
Бенева Петя Д-р
Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №97, ет. 5,
Божилова Донка Д-р
Карлово
ул. Дъбенско шосе №1 ,
Божинова Венета Доц. Д-р
София
ул. Любен Русев №1, Изток
Бонев Бисер Д-р ас.
Пловдив
бул. Христо Ботев №81, Център
Бочева Анелия Д-р
София
бул. Христо Ботев №120, Сердика
Бумбалов Милчо Д-р
Пловдив
ул. Перущица №1А
Бундова Татяна Д-р
София
ул. Родопски извор №1, Красно село
Пловдив
ул. Анри Барбюс №12, Кършияка
Пловдив
ул. Анри Барбюс №3, Кършияка
Василева Тонка Доц. Д-р
Пловдив
бул. Васил Априлов №15А,
Великов Румен Д-р
София
бл.10, вх.4, партер, Левски Г
Виолета Георгиева Д-р
София
бл.329, вх.2, ап.41, Младост 3
Влашка Илина Д-р
Пловдив
ул. Васил Левски №144, Кършияка
София
бл. 64, вх. А, ет. 1, Младост 1
Вълчева - Сидерова Валентина Стойчева Д-р
Стара Загора
ул. Ангел Кънчев №75
Гацова Кристина Д-р
София
ул. Войводина могила №58
1 | 2 | 3 | 4
страница 1 от 4

Телефон:
0888 49 69 81
Телефон:
0888 72 98 56
Телефон:
0888 09 94 37
Телефон:
032 - 26 11 43
Телефон:
0886 95 37 94
Телефон:
032 - 26 31 28
Телефон:
02 - 970 21 71
Телефон:
0889 35 21 56
Телефон:
0898 86 45 92
Телефон:
0887 87 19 48
Телефон:
0331 - 6 21 29
Телефон:
042 - 63 36 56
Телефон:
0888 37 49 63
Телефон:
0888 65 60 29
Телефон:
0885 99 10 90
Телефон:
032 - 39 18 39
Телефон:
0888 23 43 52
Телефон:
0888 72 29 22
Телефон:
0888 77 91 06
Телефон:
0878 91 36 56
Телефон:
0887 74 69 59
Телефон:
0878 41 92 64
Телефон:
034 - 44 20 12
Телефон:
0899 21 19 74
Телефон:
02 - 923 09 49
Телефон:
0889 80 22 52
Телефон:
032 - 94 36 63
Телефон:
0898 76 23 11
Телефон:
032 - 64 46 33
Телефон:
02 - 915 44 11
Телефон:
02 - 415 34 93
Телефон:
032 - 57 92 63
Телефон:
032 - 57 92 63
Телефон:
032 - 65 08 72
Телефон:
0887 17 44 85
Телефон:
0331 - 2 04 89
Телефон:
032 - 60 22 53
Телефон:
02 - 970 22 32
Телефон:
0887 98 85 16
Телефон:
0887 20 98 27
Телефон:
0888 28 79 44
Телефон:
032 - 51 67 73
Телефон:
032 - 31 02 90
Телефон:
02 - 932 23 60
Телефон:
0885 71 39 27
Телефон:
032 - 60 23 48
Телефон:
02 - 970 21 30
Телефон:
0888 64 22 80
Телефон:
0889 35 21 56
Телефон:
0331 - 6 21 29
Телефон:
0878 91 36 56
Телефон:
042 - 62 66 33
Телефон:
0887 53 20 17
Телефон:
02 - 983 94 94
Телефон:
0888 93 62 09
Телефон:
0898 47 92 70
Телефон:
0899 15 69 21
Телефон:
0887 74 45 08
Телефон:
0898 86 45 92
Телефон:
042 - 63 36 56
Телефон:
042 - 60 09 20
Телефон:
042 - 62 99 01
Телефон:
0888 09 94 37
Телефон:
042 - 62 58 73
Телефон:
042 - 62 00 20
Телефон:
042 - 62 66 33
Телефон:
042 - 60 46 70
Телефон:
042 - 60 34 27
Телефон:
042 - 62 62 48
Телефон:
0888 72 29 22
Телефон:
02 - 932 23 60
Телефон:
032 - 60 98 59
Телефон:
0899 21 39 53
Телефон:
0887 74 69 59
Телефон:
042 - 69 82 77
Телефон:
032 - 62 80 71
Телефон:
0898 86 98 19
Телефон:
0888 83 73 52
Телефон:
042 - 63 71 85
Телефон:
032 - 94 27 35
Телефон:
042 - 63 12 99
Телефон:
042 - 65 31 30
Телефон:
032 - 60 58 12
Телефон:
032 - 64 97 92
Телефон:
0887 48 73 93
Телефон:
02 - 957 18 38
Телефон:
02 - 866 36 21
Телефон:
02 - 862 43 33
Телефон:
032 - 26 31 28
Телефон:
0888 34 23 91
Телефон:
0888 49 69 81
Телефон:
032 - 94 47 00
Телефон:
032 - 60 98 59
Телефон:
0888 93 75 69
Телефон:
032 - 26 11 43
Телефон:
032 - 69 30 90
Телефон:
0887 38 05 46
Телефон:
032 - 60 22 79
Телефон:
0887 53 47 57
Телефон:
056 - 86 04 16
Телефон:
0888 33 40 34
Телефон:
032 - 62 28 76
Телефон:
032 - 27 57 06
Телефон:
042 - 60 07 35
Телефон:
0888 26 00 23
Телефон:
056 - 84 08 22 /вътр. 309/
Телефон:
032 - 60 22 05
Телефон:
032 - 64 42 84 в.114
Телефон:
032 - 60 73 49
Телефон:
032 - 60 58 12
Телефон:
032 - 95 08 64
Телефон:
0885 99 10 90
Телефон:
0888 41 14 50
Телефон:
042 - 62 20 92
Телефон:
042 - 63 36 56
Телефон:
042 - 61 02 54
Телефон:
032 - 60 98 55
Телефон:
02 - 851 26 16
Телефон:
032 - 60 27 00
Телефон:
02 - 923 04 84
Телефон:
042 - 61 90 90
Телефон:
0887 37 73 54
Телефон:
0335 - 9 67 16
Телефон:
0899 83 16 98
Телефон:
03134 - 79 57
Телефон:
0888 77 91 06
Телефон:
02 - 960 49 54
Телефон:
0888 30 86 87
Телефон:
02 - 870 32 98
Телефон:
02 - 970 21 35
Телефон:
032 - 90 61 21
Телефон:
042 - 69 82 68
Телефон:
042 - 60 07 35
Телефон:
02 - 952 18 14/ 212
Телефон:
0888 93 46 77
Телефон:
02 - 824 00 45
Телефон:
02 - 968 60 90
Телефон:
0897 68 35 18
Телефон:
0887 33 39 12
Телефон:
0888 67 20 71
Телефон:
0888 12 26 81
Телефон:
0889 58 35 57
Телефон:
0886 96 92 47
Телефон:
02 - 925 25 47
Телефон:
0889 71 15 02
Телефон:
0887 23 24 40
Телефон:
0896 80 88 97
Телефон:
032 - 39 69 00
Телефон:
02 - 921 12 87
Телефон:
02 - 943 25 25
Телефон:
056 - 85 97 48
Телефон:
0888 73 59 78
Телефон:
0896 66 06 01
Телефон:
0885 17 21 43
Телефон:
0886 95 37 94
Телефон:
0888 38 34 50
Телефон:
032 - 64 73 67
Телефон:
0887 21 07 04
Телефон:
0888 25 49 20
Телефон:
0888 35 78 54
Телефон:
0898 54 90 90
Телефон:
02 - 877 24 87
Телефон:
0889 64 08 94
Телефон:
0887 35 95 46
Телефон:
032 - 39 18 39
Телефон:
032 - 92 42 88
Телефон:
032 - 92 42 88
Телефон:
0889 35 21 56
Телефон:
02 - 970 21 41
Телефон:
0888 96 14 08
Телефон:
0886 09 95 85
Телефон:
0888 47 16 06
Телефон:
0888 25 99 58
Телефон:
02 - 970 21 55
Телефон:
02 - 970 21 92
Телефон:
0887 33 27 35
Телефон:
02 - 970 21 52
Телефон:
0888 37 49 63
Телефон:
0888 39 59 70
Телефон:
0888 30 92 44
Телефон:
0888 98 43 00
Телефон:
032 - 64 13 47
Телефон:
0885 73 51 15
Телефон:
032 - 60 39 73
Телефон:
02 - 832 00 62
Телефон:
0888 95 55 62
Телефон:
02 - 929 86 17
Телефон:
02 - 927 74 27
Телефон:
02 - 970 21 71
Телефон:
0878 41 92 64
Телефон:
02 - 921 32 22
Телефон:
0888 23 43 52
Телефон:
0898 26 33 04
Телефон:
02 - 976 75 43
Телефон:
0888 65 60 29
Телефон:
0887 87 19 48
Телефон:
02 - 923 02 09
Телефон:
02 - 923 06 70
Телефон:
02 - 970 22 31